Venäjän ”kakkosmieheksi” yllättävä nimi. Kuka on Anton Vaino?

475

Presidentti Vladimir Putin erotti perjantaina yllättäen lähimpänä luottomiehenään tunnetun Sergei Ivanovin Venäjän presidentinhallinnon päällikön virasta. Uutinen on merkittävä, sillä pestiä on pidetty eräänlaisena Venäjän ”kakkosmiehen” virkana. Tältä paikalta on noustu myös Venäjän presidentiksi.

Putin nimitti KGB-taustaisen Sergei Ivanovin tilalle virolaissyntyisen Anton Vainon, jota tähän mennessä on totuttu näkemään lähinnä poliittisen näyttämön kulisseissa. Moskovan diplomaattikorkeakoulu MGIMO:sta valmistunut ja hallinnon virkamiesurallaan nopeasti edennyt Vaino tuntuu olevan lähes täydellinen vastakohta Ivanoville. Hän ei, toisin kuin Ivanov, kuulu myöskään niin sanottuihin Putinin ”pietarilaisiin luottomiehiin”. 1990-luvulla opintonsa suorittanut ja muun muassa Venäjän Tokion suurlähetystössä työskennelleen Vainon voidaan sanoa edustavan Venäjän valtaeliitin uutta sukupolvea.

Sukutaustat hallinnossa

Tallinnassa syntyneen Anton Vaino tosin liittyy sukutaustojensa kautta vahvasti valtion- ja suuryritysten hallintoon, sillä hänen isänsä, Eduard Vaino, työskenteli autonvalmistaja AvtoVAZ:in johtotehtävissä. Isoisä Karl Vaino puolestaan toimi Viron kommunistisen puolueen pääsihteerinä vuosina 1978 – 1988 ja oli vuonna 1988 vaatimassa sotilasvoiman käyttöönottoa Viron itsenäisyysliikkeen tukahduttamiseksi vuonna 1988. Pian tämän jälkeen hänet kuitenkin erotettiin virastaan ja siirrettiin Moskovaan. Taustoistaan huolimatta Anton Vaino itse ei kuitenkaan ollut nuoruudessaan aktiivinen Komsomolin jäsen – ajatkin olivat silloin tosin jo muuttumassa.

Sergei Ivanov siirtyi hänen aikaisempien meriittien valossa varsin vähäpätöiseen tehtävään Putinin ympäristö- ja liikennepoliittiseksi neuvonantajaksi. Ellei Ivanoville muita virkanimityksiä heru, voidaan tätä siirtoa pitää käytännössä syrjäyttämisenä. Erottamisen dramatiikkaa lisää se, että vielä vuonna 2008 Ivanovista veikkailtiin vielä vahvasti seuraavaa presidenttiä peräkkäiset kautensa loppuun käyttäneen Putinin seuraajaksi. Presidentiksi nousi tuolloin kuitenkin Dmitri Medvedev, joka itsekin aiemmin oli työskennellyt samassa tehtävässä, johon Anton Vaino tänään nostettiin.

Virka on merkittävä. Presidentinhallintoa pidetään eräänlaisena Venäjän ”varjohallituksena”, joka on vahvasti määrittelemässä maan poliittista suuntaa. Se valmistelee presidentin päätösten pohjana toimivia dokumentteja ja valvoo presidentin määräysten toteutumista. Presidentinhallinto valmistelee presidentin nimissä tehtäviä lakiehdotuksia, puheita ja muita merkittäviä dokumentteja. Se vastaa myös presidentin virkamiesyhteistyöstä sekä valmistelee presidentin tapaamiset venäläisten ja ulkomaalaisten päättäjien, poliitikkojen, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Presidentinhallinnon päällikkö ohjaa myös presidentin neuvonantajien työtä.

Putinin jalanjäljissä

Kuva: Kommersant

Vaikkei Vainosta ole julkisissa keskusteluissa ainakaan tähän mennessä puhuttu Putinin lähipiiriin kuuluvana, on hänen virkauransa ollut tiiviisti sidoksissa nykyiseen presidenttiin. Putinin käväistyä pääministerinä vuosina 2008 – 2012, Vaino seurasi Putinia presidentin protokollaosastolta hallituksen kansliaan. Vuonna 2012 hän palasi Putinin jalanjäljissä takaisin Kremliin – sillä kertaa presidentinkanslian varapäälliköksi.

Venäläinen yhteiskunnan ja politiikan tutkimuslaitos Minchenko Consulting kuvasi viime vuonna julkaistussa raportissaan Vainoa yhdeksi ”uuden johtajasukupolven” virkamieheksi, josta Putin on kasvattamassa tehtävänantojensa toteuttajaa. Vainoa kuvataan myös ”nuoreksi teknokraatiksi”, joka voi kiittää uranosustaan henkilökohtaisesti Putinia. Samaan uuden johtajasukupolven ryhmään raportissa luetellaan myös Venäjän kauppa- ja teollisuusministeri Denis Manturov, energiaministeri Aleksandr Novak sekä Venäjän rautateiden uusi johtaja Oleg Belozerov, joka, hieman samankaltaisen dramatiikan saattelemana kuin Vaino, syrjäytti tasan vuosi sitten viraltaan Putinin ”vanhaan” lähipiiriin kuuluneen Vladimir Jakuninin.

— Vaino on puhtaasti politiikasta ja silovekeista riippumaton, Putinin ”henkilökohtainen” toimija. Hänellä ei ole sidoksia erilaisiin vaikuttaja-klaaneihin tai nomenklatuuran ryhmittymiin. Hän on byrokraatti sanan myönteisessä merkityksessä. Putin on jo pitkään pitänyt häntä silmällä ja valmistellut häntä korkeaan virkaan. Vaino on erittäin kokenut apparaatin toimija – tarkka ja ristiriidaton, mutta samalla myös erittäin peräänantamaton silloin, kun kyseessä ovat Putinin intressien läpiajaminen, politiikantutkija Aleksei Tshesnakov kuvasi Vainoa sanomalehti Vedomostille.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Vainon nimitys synnytti välittömästi valtavan spekulaatioiden aallon siitä, mitkä yllättävän nimityksen perimmäiset syyt ovat voineet olla ja mitä seurauksia sillä tulee olemaan.

Spekulaatioissa esitettyjä vaihtoehtoja on kymmeniä. Suomalaisissa arvioissa Ivanovin erottamisen syyksi on arvailtu jopa miehen aloitteellista toimintaa Mannerheimin muistolaatan saamisesta Pietariin. Itse en kovin helposti kallistuisi tätä selitystä uskomaan, sillä Venäjällä ei perinteisesti näin pienten, kuten ei paljon suurempienkaan, mittaluokkien mokista korkeimpia ”lähipiirin” virkamiehiä yleensä eroteta. Tällaisia tapauksia voidaan toki käyttää erottamisten selityksinä, mutta harvemmin ne kuitenkaan ovat niiden perimmäisiä syitä – ellei sellaiseksi sitten lasketa lapsiasiamies Pavel Astahovin taannoista eroa.

Tässä tapauksessa kyse lienee pikemminkin hallintoreservin rotaatio, josta viime viikkojen aikana on nähty runsaasti muitakin esimerkkejä. ”Pitarilainen reservi” on loppunut tai väsynyt, ja rotaatioon ovat tulleet muut lojaaleiksi koetut ja hallintokoneistossa kannuksensa ansainneet toimijat. Elokuu on Venäjällä perinteisesti ”suurten mullistusten” kuukausi ja täytyy jäädä toivomaan, ettei mitään tätä dramaattisempaa tapahtumaa tulla näkemään esimerkiksi Ukrainan suunnalla.

Vainon nimityksen seurauksia ja hänen tulevaa painoarvoaan Venäjän politiikassa ei tässä vaiheessa voi vielä muuta kuin arvailla. Tulevat viikot osoittavat, jääkö mies hiljaiseksi taustavaikuttajaksi, vai aletaanko hänestä takoa kenties nykyisen pääministerin tai jopa presidentin seuraajaa. Venäläismedian Vainolle osoittama mediajulkisuuden taso antanee tähän kysymykseen vastauksen jo lähiviikkojen aikana.

Otsikkokuva: TASS

Aiheet