Saavatko transvestiitit ajaa autoa Venäjällä?

Venäjän hallitus hyväksyi joulukuun lopulla tarkennuksia lakiin, jossa määritellään moottoriajoneuvojen kuljettamista rajoittavia lääketieteellisiä tauteja. Lakiuudistuksen määrittelyt perustuvat kansainväliseen tautiluokitukseen, johon sisältyvät mm. transseksualismi (transsexuality), kaksoisroolinen transvestismi, sadomasokismi, pedofilia ja fetisismi. Lakimuutos herätti runsaasti julkisuutta niin Venäjällä kuin ulkomaillakin. Riippumaton latvialainen venäjänkielinen verkkolehti Meduza selvitti artikkelissaan, mitä lainuudistus lopulta tarkoittaa.


Mitä tapahtui?

Venäjän hallitus hyväksyi joulukuun lopulla tarkennuksia lainsäädäntöön, jossa määritellään moottoriajoneuvojen kuljettamista rajoittavia lääketieteellisiä tauteja. Dokumentissa ei ole määritelty konkreettisia lääketieteellisiä diagnooseja, vaan kokonaisia tautiluokituksia. Luokitukset perustuvat suoraan WHO:n hyväksymään kansainväliseen ”International Classification of Diseases”, eli ICD-10 – tautiluokitusjärjestelmään. Monet kiinnittivät huomiota siihen, että ajoneuvon kuljettamista rajoittaviin tauteihin on otettu luokittelujärjestelmästä mm. transseksualismi ja kaksoisroolinen transvestismi.

Miten lakimuutos eroaa edellisestä?

Aiemmin eri ajoneuvoluokkien kuljettamista rajoittavat lääketieteelliset taudit oli määritelty Venäjän terveysministeriön säädöksessä ja laki koski ainoastaan raskaiksi ja vaarallisiksi luokiteltavassa työssä työskenteleviä ajoneuvojen kuljettajia. Uusi laki koskee nyt kaikkia ajoneuvojen kuljettajia. Dokumentti määrittelee kolme rajoitusluokkaa.

  1. Ensimmäinen luokka määrittelee sellaiset taudit ja fyysiset rajoitteet (vammat, ym.), jotka eivät anna oikeutta kuljettaa minkäänlaista moottoriajoneuvoa.
  2. Toinen luokitus määrittelee sellaiset kuljettajaryhmät, jotka voivat kuljettaa vain tietyntyyppisiä ajoneuvoja (esimerkiksi automaattivaihteisia tai kokonaan käsin hallittavia ajoneuvoja).
  3. Kolmas luokitus määrittelee sellaiset kuljettajaryhmät, jotka eivät voi kuljettaa tiettyjen ajoneuvokategorioiden ajoneuvoja (esimerkiksi kuorma- tai linja-autoja).

Voivatko ajokortin omistavat menettää ajolupansa?

Voivat. Moottoriajoneuvojen kuljettajien on käytävä lääkärintarkastuksessa anotessa ajokorttia ensimmäistä kertaa, mutta myös ajokorttia uusittaessa kymmenen vuoden välein. Lääkärintodistus on hankittava myös silloin, kun ajokortti on esimerkiksi kadonnut tai varastettu, kun sen on menettänyt oikeuden päätöksellä, tai kun henkilö anoo uutta ajokorttiluokkaa tai kansainvälistä ajolupaa. Lisäksi viranomaiset voivat joskus mitätöidä ajokortin, mikäli on aihetta epäillä, että ajokorttia ei ole alun perin saatu laillisesti. Siinäkin tapauksessa ajokortti on anottava uudelleen. Venäjän syyttäjänviraston mukaan viimeisten kolmen vuoden aikana maassa on hankittu noin 50 000 laitonta ajolupaa.

Kielletäänkö ajokortin saaminen LGBT-seksuaalivähemmistöiltä?

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten asetus tulee käytännössä toimimaan, mutta lakidokumentista ilmenee, että seksuaalinen suuntaus ei ole este ajokortin saamiselle, koska kansainvälisessä ICD-10 –tautiluokitusjärjestelmässä, jota laki käyttää tautien määrittelyperusteena, sukupuolista suuntautumista ei ole määritelty taudiksi. Järjestelmässä kuitenkin määritellään aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöiksi mm. transseksuaalisuus (transsexuality) ja kaksoisroolinen transvestismi (luokka F64: sukupuoli-identiteetin häiriöt), fetisismi, pedofilia ja sadomasokismi (luokka F65: sukupuoliset kohdehäiriöt).

Kuva 1. Kuvakaappaus lakidokumentista. Lähde: government.ru

Nämäkään tautimäärittelyt eivät lakimuutoksen mukaan ole itsessään vielä ajokortin epäämisperusteluja. Asetuksen mukaan lääkäri ei voi evätä esimerkiksi transseksuaalilta ajokorttia vain sillä perusteella että hakija on transseksuaali. Lakiin on nimittäin kirjattu, että ICD-10 – tautiluokitusjärjestelmässä luetellut psyykkiset taudit voivat olla esteenä ajokortin saamiselle vain sellaisissa tapauksissa, jos niiden yhteydessä ilmenee pysyviä tai usein toistuvia kroonisia ja pitkäaikaisia psyykkisiä häiriöitä (kuva 1). Tällaisiksi vakaviksi häiriöiksi kliininen psykiatria määrittelee mm. psykoosit, hallusinaatiot, älylliset vajavaisuudet, vakavat persoonallisuushäiriöt, jne.

Laissa ajokortin saantia rajoittaviksi psyykkisiksi taudeiksi on poimittu myös luokkien F00-09 (mm. Alzheimerin tauti ja dementia), F20-29 (mm. skitsofrenia), F30-39 (mm. maanis-depressiivisyys), F40-48 (mm. avaran paikan kammo) ja F70-79 (älyllinen kehitysvammaisuus) tautimäärittelyt. Lisäksi mukana ovat myös päihteiden käytön seurauksena ilmenevät psyykkiset taudit (luokat F10 - F16, F18, F19). Myös näiden kohtien osalta laissa on ehto vakavien oireiden ilmenemisestä.

Miksi asetukseen lisättiin transseksuaalisuuteen ja muihin sukupuoli-identiteetin häiriöihin liittyvät tautimäärittelyt?

ICD-10 –tautiluokittelutaulukossa luetellut tautimääritelmät on luokiteltu pääluokkiin ja alaluokkiin. Venäjän lakiasetukseen määritellyt alaluokat otettiin mukaan kokonaisuudessaan, eikä erillisinä tautimääritelminä.

Alkuperäisessä lakiesityksessä ei ollut mukana eniten julkista huomiota saaneita tautiluokituksen alaluokkia F40-48 (neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt) ja F60-69 (aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt). Nämä alaluokat tulivat lakiin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun asiasta käytiin julkinen lähetekeskustelu Venäjän lainsäädäntöportaalissa. Tuolloin eräs lakia kommentoinut henkilö ehdotti kyseisten alaluokkien lisäämistä lakiesitykseen sillä perusteella, että luokat sisältävät sellaisia tauteja, jotka voivat aiheuttaa vakavia psyykkisiä häiriöitä ja joiden seurauksena henkilö voi menettää toimintakykynsä. Esimerkkinä tällaisesta tautiluokittelusta kommentoija antoi neuroottisen persoonallisuushäiriön. Persoonallisuushäiriöt sisältyvät alaluokkiin F40-F48 ja F60-F69 ja nämä alaluokat otettiin muutosehdotuksen myötä lakiin kokonaisina. Alaluokkaan F60-F69 kuuluvat aiemmin mainittujen transseksualismin ja transvestismin lisäksi myös mm. pelihimo, pyromania, näpistelyhimo ja karvojennyppimishäiriö.

Ei ole poissuljettua, että kun kansainvälinen ICD-10 –järjestelmän nykyinen versio uudistetaan parin vuoden kuluttua versioon ICD-11, henkilön seksuaaliseen kehitykseen liittyvät tautiluokitukset poistetaan luokittelun F60-69 -kategoriasta.

Mitä muuta lakimuutoksessa muutettiin?

Terveysministeriö tarkensi eräitä ajoneuvojen kuljettajille tarkoitettuja vaatimuksia. Joitain vaatimuksia lievennettiin ja joitain tiukennettiin. Esimerkiksi A-kategorian (moottoripyörät) ajokortin saavat tästä lähtien myös toisesta korvastaan kuurot henkilöt. Myös eräitä värisokeuden kategorioita lievennettiin ja nyt ajokortti evätään enää vain kokonaan värisokeilta. Kortin saavat nyt myös henkilöt, joilla on keinomykiö – aiemmin hekään eivät ajokorttia saaneet. Sen sijaan mm. toisesta silmästään sokeilta kiellettiin linja- ja kuorma-autokortit. Aiemmin kortin vielä sai, mikäli toinen silmä oli terve.

Mistä ajokorttiin vaadittavan lääkärintodistuksen saa?

Ajokorttiin vaadittavan lääkärintarkastuksen voi käydä tekemässä missä tahansa lisensoidussa klinikassa. Lähimpien klinikoiden yhteystietoja voi tiedustella alueensa katsastusvirastosta. Mikäli hakijalta vaaditaan psykiatrin tai päihdelääkärin lausunto, sen voi saada ainoastaan valtiollisista sairaaloista.

Lähde: Meduza.io

Linkkejä

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>