Pussy Riot odottaa tuomiotaan

, , 2 Comments

Venäjän uutisotsikkoja ja sosiaalisen median sisältöjä on kuluneen viikon ajan hallinnut Pussy Riot –performanssiryhmän oikeudenkäynti. Viime keskiviikkona osapuolet pitivät loppupuheenvuoronsa ja tuomari on nyt vetäytynyt pohdiskeleman tuomiota. Pohdiskelulle onkin varattu kokonainen viikko, sillä tuomio on luvattu julistaa vasta 17. elokuuta kello 15.00 Moskovan aikaa.

Pussy Riotia voidaan kuvailla eräänlaiseksi yhteiskunnan ja nykyisen vallan reaktioiden lakmuspaperiksi: oikeudenkäynnin tuloksen voidaan nähdä ensinnäkin heijastelevan nykyvallan poliittista kurssia erityisesti oikeusnormien osalta. Toisekseen Pussy Riotin ympärillä käynnistynyt aktiivinen kansalaiskeskustelu on toiminut vedenjakajana erilaisten yhteiskuntaryhmien välillä. Vaikka päällisin puolin tapaus näyttäisi olevan vallan (ja erityisesti kirkollisen vallan) ja vallan kriitikoiden välinen konflikti, voidaan nähdä, että kyse on pohjimmiltaan myös konservatiivisia ja liberaaleja arvoja edustavien yhteiskunnanosien yhteentörmäyksestä.

Venäjällä asia on jakanut mielipiteitä erityisesti kahden kysymyksen osalta:

 1. Oliko Pussy Riotin ortodoksien pyhätössä toteuttama tempaus hyväksyttävä?
 2. Ovatko ryhmän jäsenille langetetut syytteet ja tuomiosta mahdollisesti seuraava rangaistus perusteltu ja oikeudenmukainen?

Rintamalinjat elävät molempien kysymysten osalta. Tutkimuslaitos WCIOM:in huhtikuun puolivälissä toteuttaman mielipidekyselyn mukaan noin 87% venäläisistä tuomitsee ryhmän tempauksen ja vaatii heille rangaistusta. Suurin osa rangaistusta vaativista haluaisi kuitenkin pitää rangaistuksen vähäisenä ja vain noin kymmenen prosenttia vastanneista vaatii ryhmän jäsenille varsinaista vankeusrangaistusta.

Tulokset tosin vaihtelevat jyrkästi eri tutkimuslaitosten tekemissä kyselyissä. Erot selittynevät pääosin erilaisilla kysymyksenasetteluilla. Niinpä esimerkiksi tutkimuslaitos FOM:in heinäkuun alussa toteuttaman kyselyn mukaan 39% vastanneista pitää Pussy Riotia mahdollisesti uhkaavaa vankeusrangaistusta oikeutettuna ja 37% pitää sitä puolestaan epäoikeudenmukaisena.

Kun tämä tapaus riisutaan erilaisista moraalisista ja kirkolliksiin kaanoneihin liittyvistä kysymyksistä, ja keskitytään tarkastelemaan sitä pelkästään juridisista näkökulmista, voi varsin helposti todeta, että perusteita naisten syyttämiselle nykyisen syytenimikkeen pohjalta ei ole olemassa. Tämän ovat todenneet myös Venäjän presidentin alaisen ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja Mihail Fedotov sekä Venäjän ihmisoikeusasiamies Vladimir Lukin. He ovat vaatineet, että Pussy Riotia pitäisi nykyisen rikoksen (”huliganismi”) sijasta syyttää huomattavasti lievemmästä rikkeestä, eli ”lievästä huliganismista”. Rangaistuksena lievästä huliganismista on minimissään tuhannen ruplan (n. 25 euroa) sakko tai maksimissaan 15 vuorokautta putkaa. Pussy Riotin vapauttamista syytteistä tai heidän syyttämistä lievemmän rikosnimikkeen mukaan ovat vaatineet jopa sellaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat, jotka viime presidentinvaaleissa esiintyivät julkisesti Vladimir Putinin tukijoina.

On vaikea arvioida, minkälainen tuomio viikon kuluttua tullaan Pussy Riotin naisille lukemaan. Mahdollisia skenaarioita on nähdäkseni ainakin kolme:

 1. Syytetyt vapautetaan syytteistä kokonaan, tai heidät voidaan tuomita lievemmän syytenimikkeen, eli lievän huliganismin nojalla. En tosin ole varma siitä, onko oikeusprosessin tässä vaiheessa enää mahdollista muuttaa syytenimikettä. Tämä vaihtoehto vaikuttaa tällä hetkellä muutenkin varsin epätodennäköiseltä, koska naiset ovat istuneet tutkintavankeudessa jo pian puoli vuotta ja koska syytteistä luopuminen tarkoittaisi täydellistä voittoa puolustukselle.
 2. Toinen mahdollisuus on parin vuoden ehdollinen vankeusrangaistus. Tätä vaihtoehtoa esitti kuluneella viikolla myös yksi syyttäjän todistajista. Tämän vaihtoehdon puolesta puhuisi se, että ryhmän kaksi äitiä pääsisivät lastensa luokse ja että tämä vaihtoehto olisi eräänlainen kompromissi ankaran ja lievän rangaistuksen välillä.
 3. Kolmas vaihtoehto on ehdoton vankeusrangaistus. Syyttäjä on vaatinut naisille kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, mutta tässä vaiheessa pidän vielä varsin epätodennäköisenä sitä, että oikeus olisi näin ankara: juridisia ja moraalisiakaan perusteita näin ankaralle tuomiolle ei ole olemassa. Myös aiheesta nouseva protestimyräkkä saattaisi nousta Venäjän valtaeliitin ja sen kansainvälisen maineen osalta kestämättömäksi. Mikäli vankeusrangaistus kuitenkin langetetaan, veikkaan sen jäävän 6-8 kuukauteen: naisethan ovat tästä ajasta jo sen kuusi kuukautta pian istuneetkin. Juuri tätä viimeistä vaihtoehtoa, eli muutaman kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta, pidän tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona.

On myös kolmas skenaario: naiset tuomitaan perjantaina syyttäjän vaatimuksen mukaisesti kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Viikonlopun aikana tapaus saa myrskyisän vastaanoton niin Venäjällä kuin kansainvälisestikin. Seuraavalla viikolla näyttämölle astuu Venäjän presidentti, joka vetoaa kansakunnan yhtenäisyyteen ja perustuslain suomin valtuuksin armahtaa tuomitut, kiillottaen näin samalla myös imagokilpeään. Tämä vaihtoehto on kuitenkin vain puhdasta spekulaatiota.

Tässä vaiheessa liberaali kansanosa jää jännityksellä odottamaan ja toivomaan, että aito oikeus toteutuisi.

PS. Pääsin itse kommentoimaan tapausta viime tiistaina Ajankohtaisessa kakkosessa. Jakso on nähtävissä YLE:n Areenassa. Pussy Riot-osuus alkaa suunnilleen kohdasta 9:15.

http://areena.yle.fi/tv/1602776

 

2 kommenttia

 1. Anonymous

  12/08/2012, 01:59 am

  HUIMA TYTTÖ RYHMÄ JOKA MAASSA PITÄÄ OLLA JULKINEN SANANVAPAUS JA MIELIPITEEN JULKAISU OIKEUS OLKOON SITTE VAIKKA MINKÄLAINEN TAKAPAJULA KYSEESSÄ !

  Vastaa

Jätä kommentti

(*) Pakollinen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista